Syv simple trin til alle forældre, der gerne vil have mindre kaos og mere kærlighed i familen.


 • Gør din hverdag dig udmattet og ensom?

 • Føler du dig utilstrækkelig og drømmer om en mere meningsfuld måde at leve på?

 • Er du stresset som forælder og skælder for meget ud på børnene?

 • Bliver du ikke tanket op med nærende samvær derhjemme?

 • Savner du og din partner mere kærestetid?

 • Har du brug for mere ro og mindre travlhed?

 • Drømmer du om et andet familieliv med mere tid og nærvær?

  – så er Familie Master Uddannelsen noget for dig! 

Kom med på det sidste FMU-hold nogensinde.

foto rund rose og magnus
Rose Maimonide
Marie - FMU Hold 2

“Jeg ønskede at være en anden mor for mine børn. Men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gribe det an og komme i mål.
Jeg havde mange idéer, men jeg var ikke i stand til at forfølge mine ønsker og drømme, fordi det druknede i hverdagens travlhed.

FMU har givet mig en glæde, som jeg ikke har oplevet før. Jeg havde et hektisk familieliv med en masse knokleri og egentlig ikke tid til at nyde livet. Det kunne jeg gøre, når jeg havde tid … men den tid havde jeg jo aldrig.

FMU har givet mig ro og overskud i min hverdag til at være en meget mere rolig og mindre stresset mor.
Det smitter fuldstændig af på familielivet og mine børn.”

FMU Hold 2

Rose Maimonide
Josephine - FMU Hold 3

“Den største forandring, som FMU har givet mig er, at jeg står stærkere i mig selv.
At det er okay at sætte grænser, og at det godt kan gøres på en kærlig måde.

Jeg vil især anbefale FMU til forældre, som har en kærlig tilgang til opdragelsen og søger et liv, hvor de kan komme ud af hamsterhjulet og få et liv uden stress.”

FMU Hold 3

Rose Maimonide
Zhuoyan - FMU Hold 2

“Jeg er blevet en bedre person og en bedre far. Der er mere ro i mit liv. Mere kærlighed. Alle er blevet gladere i min familie.

Vi har brugt mere tid sammen og givet hinanden mere tid. Vi har fået flere pauser og mere tid til at hygge sammen med børnene. Der er færre konflikter.

Der er sket en masse nye fantastiske ting i mit liv. Jeg er mere glad, mere positiv, og har et bedre parforhold.
Alt er bedre!
Det er noget af det bedste, jeg har været på.”

FMU Hold 2

Familie Master Uddannelsen

På Familie Master Uddannelsen får du redskaber til at transformere dit eget familieliv til mere helhed, glæde og balance. Du bliver også certificeret til at kunne løfte, støtte og inspirere andre forældre til at skabe et mere nærende familieliv.

Du får et skarpt blik for dysfunktionelle mønstre i familien og effektive redskaber til at justere det, der ikke fungerer.

 

Det handler ikke om børnene

Gennem uddannelsen vil du få en dybere forståelse af de bagvedliggende årsager til konflikter i familien og symptomer hos børnene, så de kan transformeres med meningsfuld vækst til følge.

En af grundprincipperne i Familie Master Uddannelsen er, at udfordringer i familien aldrig handler om børnene – men derimod om de voksne.

I stedet for at symptombehandle ved at komme med en masse tips, tricks og modeller til at håndtere børnene, vender vi blikket mod årsagen, som altid ligger hos forældrene.

Alle forældre gør deres bedste, og ingen har gjort noget såkaldt forkert. Og vi har altid muligheden for at justere det, der ikke fungerer.

 

Feedback

Her kan du høre, hvad deltagere på de første seks hold af Familie Master Uddannelsen fik ud af forløbet.

Hold 6

Hold 5


Hold 4

Hold 3


Hold 2

Hold 1

  

Bliv en bedre ressource

På Familie Master Uddannelsen vil du lære nemt og hurtigt at kunne afkode ubalancernes egentlige årsag og derfra effektivt transformere dem.

Du lærer, hvordan du skaber og beholder et familieliv, som på daglig basis er kendetegnet af tid, ro, glæde og nærvær. Du bliver en bedre ressource i alle dine relationer.

Du kommer til at arbejde intenst med dig selv, dine mønstre, din krop og dine overbevisninger. Men modsat mange andre selvudviklingsforløb kommer du ikke til at knokle, ase og mase.

Derimod lærer du en helt anden måde, hvormed din viden bliver til noget, du praktiserer i dit eget liv.
En måde, som er meget sjovere og mere nydelsesfuld, end hvad du ellers har prøvet.

Det særlige ved Familie Master Uddannelsen er, at du selv går vejen først og arbejder på at transformere dit eget familieliv til et stadie af glæde og tilfredshed. Vi kan aldrig løfte andre til et højere niveau end det, vi selv er nået til.

Integritet

Som hjælper for andre familier er det derfor afgørende, at du er i integritet og lever det, du taler om.
Ellers bliver det tomme ord og visioner uden resultater.
Du behøver på ingen måde at være i såkaldt mål eller perfekt, men du skal selv gå i forvejen for dem, du hjælper.

Familie Master Uddannelsen er en rejse tilbage til dig selv.
Når du har gennemgået alle modulerne og fulgt uddannelsen, vil du stå meget stærkere i dig selv og i langt højere grad kunne udfolde dit livsformål.
Du vil have et solidt fundament for at kunne facilitere dybe transformationer i både andres og dit eget liv.

Uddannelsen er det mest intensive forløb, vi tilbyder.

Du kan på alle måder tage uddannelsen, selv om du ikke har intentioner om at hjælpe andre familier.
FMU er først og fremmest en dybt transformerende personlig udviklingsrejse.


Rose Maimonide
Camilla - FMU Hold 4

“Den største forandring, som FMU har betydet for mig, er, at jeg er blevet meget mere rolig i mit forældreskab.
Der er meget færre konflikter hjemme hos os.
Jeg står meget stærkere i mig selv. Jeg er begyndt at fortælle mere om, hvad der er vigtigt for mig.

Jeg vil især anbefale FMU til de forældre som går hele tiden og ønsker, at der var flere timer i døgnet.
Ved at man bliver bevidst om, hvilke strategier man kan bruge i sin hverdag, så frigiver det timer i døgnet.

På FMU lærer man at give til tiden sig selv samtidig med, at man er med sin familie.”

FMU Hold 4

Rose Maimonide
Johnny - FMU Hold 4

“Nu gør jeg det, jeg siger, hvor jeg før lå på sofaen og så fjernsyn … aj, ikke kun, det passer ikke … men det har vendt mit liv 180 grader.
Jeg holder det, jeg lover. Jeg gør det, jeg siger. Det har gjort en mega forskel.
Det har skabt en helt ny, bedre og anderledes relation til mine børn. Det har givet mig mod på fremtiden.

Mænd har især brug for det her!
Det er det bedste, jeg har gjort i hele mit liv.”

FMU Hold 4

Rose Maimonide
Maria - FMU Hold 3

“Jeg går ikke længere rundt med dårlig samvittighed over at gøre gode ting for mig selv – for det kommer hele min familie til gode, fordi jeg så har mere overskud til dem.

FMU givet mig fokus på, hvordan jeg kan dyrke glæden og lykken i hverdagen i alle de små ting og få mere nydelse ind i hverdagen. Alting behøver ikke være præget af knokleri og være hårdt.

Tak til Rose og Magnus for at være dem, de er, og skabe dette rum, hvor man føler sig så tryg og kan gøre sig disse dybe erkendelser omkring sig selv. Det er helt unikt, at det kan lade sig gøre på den måde.”

FMU Hold 3

FMU collage Hold 8 nr 1

Som deltager på Familie Master Uddannelsen får du …

 • 7 hele undervisningsdage i opløftende og fredfyldte rammer i Nordsjælland.

 • Adgang til et online læringsrum med undervisningsmateriale, som du kan downloade.

 • Undervisningsmateriale mellem hvert modul.

 • Optagelser på video og lyd fra alle undervisningsdagene.

 • Adgang til en lukket facebookgruppe, hvor du har løbende adgang til sparring fra Magnus & Rose samt støtte og inspiration fra de andre deltagere på uddannelsen.

 • Tid og rum til at skabe meningsfulde netværk både live og virtuelt.

 • Erkendelser og værktøjer, som du med garanti kan bruge til at skabe et mere nærende familieliv.

 • Certificering som Familie Master, så du bliver i stand til at hjælpe andre familier.

 • Retten til at undervise andre i værktøjerne, du har lært på uddannelsen.


Rose Maimonide
Katrine Birk - FMU Hold 1

“FMU har givet mig rigtig mange redskaber til at arbejde både med mig selv, min egen familie og med andre familier.
Jeg har fået rigtig meget indre styrke.

Jeg elsker Rose og Magnus som undervisere! De er simpelthen så lysende, strålende, søde, dejlige, meget omfavnende og kærlige. Jeg elsker, at de er fuldstændig i integritet med de ting, de siger.
Deres energi emmer virkelig af, at de selv har gået vejen. Det i sig selv er bare enormt inspirerende.
De giver virkelig tilladelse til, at man bringer sin essens med ind i det arbejde, man kommer til at lave.”

FMU Hold 1

Rose Maimonide
Eno - FMU Hold 1

“At deltage som par har været utrolig frugtbart, fordi vi har kunnet have en dialog, også mellem modulerne, og støtte hinanden.
At integrere det i hverdagen og familien har været lettere, end hvis man havde stå alene med det.
Bare at være sammen om noget har været utrolig dejligt.”

FMU Hold 1

Rose Maimonide
Irene Hage - FMU Hold 3

“Jeg har kunnet fordybe mig i mine værdier for mig selv og mine børn – og give plads til det. Ikke andres værdier.
Det skal ikke ligne noget stort eller fantastisk. Det er okay, som det er.

Før skulle hverdagen med arbejde og skole bare overstås.
Nu har jeg en meget større påskønnelse af hverdagens små nærende ting, som er så dejlige, vigtige og skønne.
Det har givet en utrolig ro og glæde i livet.”

FMU Hold 3

 

Du kan blive en del af Hold 8 på FMU

Mellem hvert modul får du adgang til nyt online undervisningsmateriale, så du kan arbejde hjemme med stoffet, når det passer dig.

Når vi mødes live, integreres stoffet i dig, så det går fra viden til visdom helt ned på celleplan. Det sker via undervisning, øvelser, supervision og god tid til spørgsmål.

Både under og efter hvert møde er der rig lejlighed til at snakke og netværke med de andre deltagere.
Uddannelsen bliver givetvis springbræt til nye dybe venskaber og et støttende netværk.


Undervisningsdagene fungerer i høj grad også som en opløftende ”karruseltur”, hvor du får vores genveje og guldkorn.
Du går derfra høj på inspiration og handlekraft, så du kan omsætte teorien til praksis i dit eget liv.

Vi deler løbende af vores egne udfordringer, erfaringer og løsninger. Uddannelsen har overvejende fokus på praktik.

Under hele forløbet er du i proces.
Via uddannelsens hemmelige facebookgruppe er du i stabil kontakt med både Rose og Magnus og de andre deltagere, så du får maksimal støtte og inspiration til den smukke rejse, som uddannelsen også er.

Bemærk! Dette er allersidste gang, vi afholder FMU!

Hvem er uddannelsen for?

Uddannelsen som Familie Master er for alle, som gerne vil skabe et mere nærende familieliv.

Du behøver ikke at have børn for at være med på uddannelsen. Uddannelsen kræver ingen forudsætninger. Du skal blot være nysgerrig eller passioneret omkring familieliv.

Du kan tage uddannelsen udelukkende for at bruge alle redskaberne i dit eget liv – enten med de børn, du allerede har, eller de børn, du gerne vil have.

Det vil være en givtig investering at tage uddannelsen allerede inden du får børn, så dit fundament som forælder er stærkt og bevidst.Du behøver derfor på ingen måde at ville fungere efterfølgende som Familie Master.

Uddannelsen er også for dig, som allerede arbejder med familier, f.eks. som pædagog, lærer, terapeut, psykolog, jordemoder eller sundhedsplejerske, men gerne vil udvide din bevidsthed, få nye successkabende værktøjer og komme i større integritet i forhold til dit eget familieliv.

For at være en bæredygtig hjælper for andre er det nødvendigt at tage lederskab for sin egen bagage og kende sig selv dybt.

Når du selv lever det, du formidler til andre, bliver du en langt mere kraftfuld facilitator.

Rose Maimonide
Michael Olivarius - FMU Hold 3

“Familie Master Uddannelsen har tilføjet stor værdi til mit familieliv.
Gennem syv moduler har jeg lært effektive værktøjer til at skabe balance og glæde.

Arrangørerne var professionelle og altid tilgængelige for spørgsmål.
Højdepunktet var de syv simple trin til forældre, der har hjulpet mig med at skabe ro og harmoni.

Jeg er taknemmelig for den personlige udviklingsrejse, som uddannelsen har givet mig.”

FMU Hold 3

Rose Maimonide
Mette - FMU Hold 5

“Mine indvendinger, inden jeg startede, var min alder. Jeg tænkte, at FMU var for familier med børn – det har jeg jo, og jeg har børnebørn. Men så indså jeg, at det handler om, man lærer at blive lyset for sin familie. Det ville jeg gerne!

Jeg har ikke følt mig fremmed på noget tidspunkt. Jeg er faldet godt ind i gruppen. Det har haft en stor betydning.
Jeg har haft FMU i tankerne hver eneste dag under hele forløbet. ”

FMU Hold 5

Rose Maimonide
Lærke - FMU Hold 5

“Magnus og Rose startede med at nævne, at FMU var for livet. Det står på den første side i min notesbog. Når jeg slår op på den, så giver det mig en ro og taknemmelighed over at vide, at det er nogle ting, som vil følge mig resten af livet. Det er noget, som vil rodfæste sig i resten af mit liv. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er jeg virkelig taknemmelig for.

For mit familieliv har FMU betydet virkelig meget, og der er lagt i støbeskeen til mange dybere forandringer.”

FMU Hold 5

collage-familie-master


Som certificeret Familie Master vil du …

 • stå stærkt i dig selv som den, du virkelig er, og vise det til verden

 • få unikke værktøjer til at skabe et harmonisk familieliv med plads til alle

 • være i dyb integritet som hjælper for andre familier

 • effektivt kunne transformere stor smerte til vækst

 • mærke glæde og ro i din hverdag

 • have evnen til at sætte klare og kærlige grænser

 • blive bedste venner med din krop og dine følelser, så de bliver dine mest kraftfulde ressourcer både privat og karrieremæssigt

 • kunne kommunikere klart og kærligt – og dermed blive hørt

 • være i stand til at slippe bekymringer og dårlig samvittighed i forældrerollen

 • nemt kunne hjælpe andre til at forstå deres dysfunktioner og effektivt transformere det, der ikke nærer dem

 • opnå et bevidsthedsniveau ud over det sædvanlige

 • kende principperne bag at få succes som selvstændig, så det vil være muligt for dig i din egen forretning at hjælpe andre med at skabe familielykke

 • få en unik indsigt i, hvordan du skaber og bevarer lykke i dit familieliv og liv generelt
Rose Maimonide
Hanne Rose - FMU Hold 3

“FMU har betydet, at jeg har kunnet lave en hel masse ændringer i min familie med mand og to små børn.
Hver gang jeg har været på et modul, har jeg ændret et syn på noget, og det har ændret dynamikken i vores familie til noget bedre.

Jeg bor i Grønland, så jeg har haft ekstra omkostninger til hvert modul. Men det var alle pengene værd!

Jeg vil anbefale FMU til alle mennesker. Alle forældre burde tage dette kursus.”

FMU Hold 3

Rose Maimonide
Lise - FMU Hold 5

“FMU har givet mig evnen til at se, at når jeg tillader mig selv at lade op og finde ud af, hvad der skaber glæden for mig, så påvirker det alt andet. Der er ikke det store behov for at kæmpe. Det er helt vildt fedt at opleve. For hvis der er noget, jeg tidligere har været rigtig god til – så er det at kæmpe.

For mit familieliv har FMU betydet, at vi kan handle fra et andet niveau, hvor vi har kunnet skabe noget, som både min mand og jeg kan været en del af.

Når man får børn, bliver det så tydeligt, at der står et lille væsen, der gentager noget af det, som man selv har med i sin bagage – og man tænker ‘Var det meningen? Var det dét, jeg gerne ville give videre?’
Hvis man ikke har lyst til det – så kan det næsten ikke blive bedre end FMU! ”

FMU Hold 5

Rose Maimonide
Lizamaria Sofie - FMU Hold 4

“FMU har givet mig mere håb, styrke og power til at leve livet.

Jeg vil anbefale FMU til alle, der går og tænker, at der må være noget mere til mig.
Folk, der er klar til at lave en forandring – lige meget hvad det er. Man kan altid få noget med fra FMU!”

FMU Hold 4

Om underviserne


Rose Maimonide

Rose er forfatter til bestselleren BABY (Politikens Forlag) og 'Dit sunde barn – sådan!', som hun udgav på eget forlag.

Hun er indehaver og daglig leder af onlineuniverset Grøn Stue, hvor hun hjælper gravide og børnefamilier med at gøre det nemmere at leve sundt, bæredygtigt og kemifrit.

Roseer desuden uddannet og certificeret som både havedesigner, spirituel mentor og kropsmaster.

Hun har en kunstnerisk baggrund som professionel operasanger
med en bachelorgrad fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Rose er mor til Dea på 15 år og Anastasia på 25 år.


Magnus Maimonide

Magnus er uddannet metakognitiv terapeut, stresscoach og supervisor. Han er også forfatter til bogen 'Vind over vanerne' (Muusmann Forlag).

Han har egen praksis og solid erfaring med at behandle unge og voksne for bl.a. angst, frygt, stress, konflikter og lavt selvværd.

Magnus er desuden meditationslærer, certificeret Peace Power Qi Gong-instruktør, hypnoterapeut og har en bachelorgrad i musik, kunst og æstetik fra Københavns Universitet.

Han har også en kunstnerisk baggrund som professionel lydkunstner, komponist og jazzmusiker.

Magnus er far til Dea på 15 år og bonusfar til Anastasia på 25 år.

Rose Maimonide
Camilla - FMU Hold 3

“FMU har givet mig ufattelig meget. Det har forandret noget grundlæggende i mig, særligt i forhold til at blive bevidst om, hvor mange ting, der allerede er fantastiske, hvor meget jeg er taknemmelig for, og hvor meget glæde jeg har i mit liv.
Så i stedet for hele tiden at være på jagt og søge efter det næste, så har jeg lært at nyde rejsen derhen.

Der er ingen begrænsning for, hvem der kan få noget ud af denne uddannelse!
Rose og Magnus formår at tage hensyn til alle individer, så de sikrer, at alle går herfra med det, de har brug for.
Der er plads til det hele, og alle udvikler sig på en fantastisk måde.”

FMU Hold 3

Rose Maimonide
Mie - FMU Hold 4

“Den største forandring for mig har været, at jeg hviler mere i mig selv. Det betyder, at jeg kan være mig i mange flere situationer.

Jeg vil anbefale FMU til alle, især til børnefamilier. Jo tidligere, jo bedre – jo stærkere vil I stå i jeres forældreskab.
Men det er aldrig for sent.”

FMU Hold 4

Rose Maimonide
Kristine - FMU Hold 4

“Jeg føler, at jeg er blevet mig. Der er kommet mere balance, ro og glæde i mit familieliv.
FMU har givet mig en meget større forståelse og accept omkring, hvem jeg er.
Jeg har mere ro indeni omkring hvilken vej, jeg gerne vil gå – uden at vide alt, hvad der skal ske.

Fællesskabet ved at kunne dele med hinanden har været helt vildt givende.
Man kan være fuldstændig ærlig og åben, og det er et trygt rum.

Rose og Magnus tør at tænke ud af boksen og prøve noget af. Det er meget inspirerende.”

FMU Hold 4


DIN INVESTERING

Din investering i at blive certificeret Familie Master og kunne lykkes med familielivet er 21.000 kr. 
Det er en early bird-pris. 
Fra d. 16. september 2024 stiger prisen til 25.000 kr. 

Det er muligt at afdrage i 14 rater a 1.500 kr. 
Den første rate forfalder ved tilmeldingen.
Den næste rate forfalder først d. 1. december 2024.
Herefter forfalder raterne hver den 1. i måneden. 

Dette bliver det sidste FMU-hold.

Vigtig info

Kontakt os, hvis du har brug for en anden afdragsordning.
Vi vil gerne imødekomme dig!


Vi giver 10 % rabat til par.
Kontakt os, hvis I ønsker at tilmelde jer som par. 

Der er ingen gebyrer eller renter forbundet med ratebetalingerne.

Du vil aldrig fortryde, at du investerede tid og penge i det, der virkelig betyder noget – nemlig din nære familie. 

Tilfredshedsgaranti

Vi tilbyder tilfredshedsgaranti på FMU. 
Det betyder, at du kan melde fra efter første modul og kun betale for 1/7 af uddannelsen.
Læs detaljerne og betingelserne her:

Hvis du efter første modul d. 15. november tænker, at FMU alligevel ikke er noget for dig, kan du nøjes med at betale for dette ene modul ud af 7 moduler, dvs. 1/7 af early bird-prisen på uddannelsen på 21.000 kr.
Det svarer til et beløb på 3.000 kr.

Du har hele weekenden efter Modul 1 til at mærke efter, om FMU er det rigtige for dig. Du skal give os besked senest søndag d. 17. november, hvis du ønsker at bruge garantien. Du behøver ikke at forklare hvorfor. 

Den del af beløbet på 3.000 kr., som du mangler at betale, forfalder til betaling d. 1. december, hvor din adgang til alt FMU-materialet også lukkes.
Betales dette ikke, bortfalder din mulighed for at bruge garantien, og du er forpligtet til at betale for hele uddannelsen.  

Det er en forudsætning for at bruge garantien, at du har haft en afklarende telefonsamtale med en af os inden uddannelsens start. 
Du kan ikke benytte garantien, hvis du har haft (noget af) din Sacred Space Session med Magnus inden første modul. 

Rose Maimonide
Marlene - FMU Hold 4

“Jeg holder nu fokus i forhold til mine børn med grænser og struktur.

Jeg er kommet mere i kontakt med hvad der er min vej, min essens. Hvordan jeg får mere energi og overskud.

Jeg vil anbefale FMU til alle forældre, som kan mærke, at de godt kunne blive mere harmoniske i deres forældreskab – familier, hvor børnene viser nogle udfordringer, som bringer forældrene ud af balance.”

FMU Hold 4

Rose Maimonide
Pauletta - FMU Hold 4

“FMU har haft en stor betydning i mit liv. Jeg har fået mere fokus på glæde i mit liv og i vores familieliv.
Jeg har fået nogle fantastiske værktøjer, som vi kan bruge i vores parforhold og i vores familie.

Inden jeg tilmeldte mig bekymrede jeg mig over, om jeg var de penge værd? Var jeg uddannelsen værd?
Men jeg så det som et personligt udviklingsforløb, hvor jeg også kunne hjælpe min familie og andre mennesker.

Rose og Magnus er nogle meget autentiske undervisere. De efterlever i dén grad de guldkorn, de giver videre.
Det har været enormt inspirerende.”

FMU Hold 4

Rose Maimonide
Katrine - FMU Hold 2

“For mit parforhold har det betydet mere glæde og mindre drama.

Med FMU har jeg simpelthen fundet tilbage til mig selv. Det har givet mig en tro på, at jeg er okay, som jeg er, og at jeg er allerbedst, når jeg er mig selv. Og bare en følelse af, at alt er godt.”

FMU Hold 2

BONUSPAKKE

Som deltager på FMU får du en giga BONUSPAKKE til en samlet værdi over 7.000 kroner. Den indeholder:

Instant Healing Lydfiler

Fem effektive og korte guidede visualiseringer fra Magnus.
Brug f.eks. lydfilen “Rullemarie”, som guider dig effektivt til at blive konstruktiv og centreret i situationer, hvor du normalt ville skælde ud, eksplodere eller gå helt i baglås.
Du får straks adgang til lydfilerne.
Værdi 2.590 kr.

Sacred Space Session hos Magnus

En 1:1 dybdetransformerende session, der tilpasses dine unikke behov. Du får et personligt terapeutisk rum, hvor du kan forløse det dybe eller sårbare, som udfordrer dig allermest.
Sessionen varer ca. 2 timer og foregår i Magnus’ klinik i Humlebæk eller som to telefonkonsultationer på én time hver.
Du kan booke din session, så snart du er tilmeldt FMU.
Værdi 1.800 kr.

Bæredygtig Økonomi

Et onlineprodukt fra Rose med videoer/lydfiler, øvelser og arbejdsark.
Knæk koden til at få et godt og trygt forhold til penge og et arbejdsliv, der gør dig glad.
Du får de vigtigste nøgler til en bæredygtig økonomi og et nærende pengeflow.
Rose deler også de nødvendige komponenter til at få succes som selvstændig – uden at knokle.
Du får adgang til onlineproduktet i forbindelse med modul 7 på FMU.
Værdi: 4.000 kr.Med BONUSPAKKEN kan du med det samme komme i gang med uddannelsen og tage de første skridt mod at skabe de forandringer, som du længes efter.

Rose Maimonide
Line - FMU Hold 2

“FMU har givet mig en masse indsigter og redskaber til at blive mere grounded, finde ind til min kerne og stå stærkere i mig selv. Jeg kan mærke mere, hvem jeg selv er. Jeg er kommet tættere på min intuition.

Jeg har lært at lægge overansvaret derhjemme fra mig. Livet blev lettere, da jeg tog den byrde fra mine skuldre.

I forhold til mine børn er jeg blevet gladere. Jeg kan rumme dem på en bedre måde.
Mine børn trives rigtig godt med, at jeg står stærkere i mig selv.”

FMU Hold 2

Rose Maimonide
Snefrid - FMU Hold 4

“FMU har givet mig troen på mig selv og troen på, at det, jeg gør, og det, jeg føler, det er rigtigt for mig og for min familie.
Og at jeg godt må gøre tingene på den måde, som jeg synes er bedst for os.”

FMU Hold 4

Rose Maimonide
Lina - FMU Hold 2

“Der har været mange kriser i mit familieliv. Så jeg trængte i dén grad til at nære mig selv og gå min egen vej.

Jeg står meget stærkere i mig selv. Jeg står stærkere ved roret i min familie og er gladere.
Jeg er tydeligere i forhold til min datter og min partner.
Det er bare guld værd. Du kan ikke læse det i en bog på samme måde.

Man skal vælge det, hvis det taler ind i en selv. Det har det virkelig gjort for mig.”

FMU Hold 2

FAQ

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

Du er velkommen til at kontakte os på rose@rosemaimonide.com, hvis du har andre spørgsmål.

Måske er du et sted, hvor du på ingen måde kan afse penge til at få hjælp til dine udfordringer i hverdagen i familien. Så er uddannelsen ikke det rigtige for dig lige nu.

Hvis du har mulighed for at investere et beløb hver måned, så kontakt os.
Du kan nemlig betale uddannelsen i rater. Vi vil gerne hjælpe med at finde en løsning, der passer dit økonomiske ståsted.

Uddannelsen er designet, så den kan tages helt eller delvist online. Du får bl.a. optagelser på video og lyd fra alle undervisningsdagene samt læringsvideoer. Der er også en facebookgruppe under hele forløbet.

Det betyder, at du sagtens kan få stort udbytte, selv om der er et eller flere moduler, som du ikke kan komme til. Vi havde f.eks. en deltager fra Norge, som var med til under halvdelen af modulerne, og hun fik meget stor værdi af uddannelsen. Der har sågar været en deltager fra Grønland!

Hvis du vil skabe en forandring, kan du KUN forandre dig selv. Hvis vi tror, at vi skal ændre andre (typisk vores partner), er vi på afveje i kontrol, manipulation og offerrolle. Det er der ingen, som orker i længden. Slet ikke en partner.

Til gengæld viser erfaringen, at positive forandringer spreder sig som ringe i vandet. Prøv at forestille dig, hvor befriende det ville være, at du blot skulle fokusere på din egen udvikling, og så begyndte din partner “af sig selv” at forandre sig!

Der er aldrig et såkaldt godt tidspunkt. Det rette tidspunkt indtræffer, du når beslutter det.
For hør … livet sker jo hele tiden. Vi får børn. Flytter. Tænker på at flytte. Skifter job. Tænker på at skifte job. Går på kurser. Går på forældreintra. Går ned. Har travlt.
Så vi udskyder.
Vi kan vælge at lade os styre af omgivelserne og livets gang og blive hængende, hvor vi er.
Eller vi kan vælge at handle på tingene alligevel.

De fleste tager uddannelsen for at transformere deres eget familieliv.
FMU er primært en personlig udviklingsrejse.
Hvis du så også gerne vil – eller får lyst til at – løfte og inspirere andre (f.eks. i dine relationer), ja, så giver vi dig også værktøjerne til at få succes med dét.

FMU er en investering ikke kun i dig selv, men derimod i hele din familie.
Når du gør noget godt for dig selv, erfarer dit barn, at det må man gerne. Mange af os giver det modsatte videre til vores børn.

Og lad os sige det, som det er: Det er dybest set ikke din partner, dit barn, geografien eller din chef, som holder dig tilbage fra at deltage. Det er kun dig selv.

Det vil glæde os at se dig på uddannelsen, hvis du kan mærke, at den har en vigtig brik til dig.
Den slags kan man stole på.

Rose Maimonide
Sanne - FMU Hold 2

“Jeg kan nu møde konflikter derhjemme på en måde, så det ikke ekskalerer, men vi i stedet når hinanden på et niveau, så vi stadig er i balance.

Da jeg tilmeldte mig, var vi et sted med små børn og en hverdag, som var en kamp. Det var som at skulle overleve dagen.

Jeg har været på forskellige kurser og læst mange bøger. Men jeg har ikke formået at få det integreret i kroppen.
Og det var lige præcis dét, som FMU kunne gøre for mig.

For jeg var ved at drukne, fordi jeg havde glemt mig selv.”

FMU Hold 2

Rose Maimonide
Anitta - FMU Hold 4

“Jeg kom på FMU med en meget tung bagage.
Jeg er blevet et gladere menneske og mere tro mod mig selv.

Før tænkte jeg rigtig meget over alle de ting, der ikke kunne lade sig gøre.
Nu er der en masse døre, som har åbnet sig.”

FMU Hold 4

Rose Maimonide
Naja - FMU Hold 2

“Noget af fedeste er, at Rose og Magnus ikke nødvendigvis er nået helt i mål, men også deler alle de udfordringer, de har haft, og der, hvor de ikke er nået helt i mål.

Det er det allermest spændende, og det, jeg får mest ud af, og hvor jeg lærer allermest.”

FMU Hold 2

Modulerne

Vi mødes til 7 undervisningsdage i smukke rammer i Fredensborg.

 

Modul 1 – Fundamentet

Fredag d. 15. november 2024 kl. 10-17
 • Tag balanceret lederskab i din familie
 • Slip bekymringer og dårlig samvittighed i forældrerollen


Modul 2 – Din historie

Fredag d. 13. december 2024 kl. 10-17
 • Forstå din historie, og slip det, der ikke nærer dig
 • Skab harmoni i dine familierelationer


Modul 3 – Tillad lykken

Fredag d. 17. januar 2025 kl. 10-17
 • Kend hemmeligheden bag lykke og succes
 • Undgå at smadre det gode i dit liv

 

Modul 4 – Elsk din krop

Fredag d. 28. februar 2025 kl. 10-17
 • Lær at elske din krop, og gør den til en ressource
 • Oplev genvejen til en sund og energisk krop


Modul 5 – Kommunikation

Fredag d. 4. april 2025 kl. 10-17
 • Sådan sætter du kærlige og klare grænser
 • Nøglen til at undgå skænderier og skældud


Modul 6 – Vær dig

Fredag d. 15. maj 2025 kl. 10-17
 • Stå stærkt i dig selv, og ær dine behov
 • Skru op for passion og nydelse i dit liv


Modul 7 – Certificeret familiemaster

Fredag d. 13. juni 2025 kl. 10-17 + efterfølgende middag og certificering
 • Få succes som hjælper for andre familier
 • Certificering, middag og fejring

Gennemgang af modulerne

Bemærk; uddannelsen begynder d. 15. november 2024. 

Rose Maimonide
Soffie - FMU Hold 2

“Nu kan jeg mærke, at livet er mit!
Jeg har været rigtig god til at gøre det, som andre forventede af mig. Med FMU er jeg blevet rigtig god til at gøre det, jeg SELV har lyst til at gøre.

Jeg har taget ansvar for min rolle i mit parforhold. Min kæreste kan få lov til at være den, han er.

På FMU ændrer du tingene, og du får andre resultater. Og det er ikke bare noget, man siger. Det er virkeligt!
Det er også vildt sjovt. Gør det!”

FMU Hold 2

Rose Maimonide
Maria - FMU Hold 5

“FMU-dagene har været fulde af selvforkælelse, glæde og skønhed. Noget, jeg ellers ikke havde jeg ikke givet mig selv.

Jeg har oplevet, at glæde fylder mig op og gør, at jeg har mere overskud til mine børn.
Nogle konflikter har løst sig bare ved, at jeg er begyndt at tage mig af mig selv.

FMU har givet mig en afklaring omkring, hvilken vej jeg skal gå i forhold til mit liv, især i forhold til mit arbejdsliv. ”

FMU Hold 5

Rose Maimonide
Pia - FMU Hold 2

“Især min søn på 6 år bliver set på en anden måde. Han stråler mere og viser mere, hvem han er i verden.

Jeg har nu nogle visioner for, hvordan vi skal udvikle os fremadrettet, som min kæreste er positiv overfor og gerne vil spille med på. Jeg er blevet bedre til at håndtere diskussioner med min partner på en ny måde, så vi kommer et andet sted hen end bare at diskutere.

Gennem dette forløb har jeg fået en ny tiltro til, hvad jeg kan – og hvad jeg kan sammen med min partner og mine børn.
Og det er meget værdifuldt.”

FMU Hold 2

FMU collage Hold 8 Nr 2

 

Rammer og forplejning

Det er vigtigt for os, at uddannelsen finder sted i rolige og opløftende rammer.

Undervisningen foregår derfor på Fredensborg Store Kro. 
Esrum sø, Fredensborg Slot og slotsparken er lige uden for døren. I det smukke interiør med historisk vingesus bliver vi forkælet med fantastisk service og dejlig mad. 

Kroen er smagfuldt moderniseret og har en personlig og luksuriøs stemning – der er ikke noget 'landevejskro' over energien!

Det tager 45 min. med tog fra Nørreport til Fredensborg Station. Fra stationen er der kun 10 minutters gang. 

Der er vand, kaffe, te, nødder og frugt til fri afbenyttelse hele dagen. Du får serveret en nærende frokost og lækker eftermiddagskage. 

Særlige madønsker kan i vid udstrækning imødekommes.

Efter sidste modul hylder vi deltagerne med certificering og fejring, hvor vi byder på bobler og en lækker treretters menu. 

Du kan booke overnatning på stedet med rabat.
Der er skønne værelser og delikat morgenmadsbuffet. 

Rose Maimonide
Benedikte - FMU Hold 1

“Først og fremmest har uddannelsen givet mig forståelse for, at hvis jeg skal være en god mor og en god hustru, så skal jeg først tage mig af mig selv. Det er alfa og omega for et godt familieliv.

Jeg har lært noget om, hvordan jeg selv kan lade op. Hvordan jeg kan give mig selv pause. Og hvordan jeg kan kommunikere med min partner og mit barn.

FMU har været et sted, hvor jeg virkelig kan tillade mig at være mig selv med alle mine særheder og alle mine vaner.
Det er okay. Det er vel noget af det bedste ved det hele.”

FMU Hold 1

Rose Maimonide
Christine - FMU Hold 5

“For mig har FMU betydet, at jeg har ro omkring den familie, jeg forestiller mig at tiltrække en dag. Jeg har nu mere overskud i min hverdag og mere glæde. FMU har givet mig mod til at leve mine værdier.

Livet behøver ikke at være hårdt. Det narrativ, som jeg er vokset op med, har på mange måder bare holdt mig tilbage. Jeg har lært at slippe det og leve livet til fulde. ”

FMU Hold 5

Rose Maimonide
Camilla - FMU Hold 1

“Det, jeg har fået ud af FMU, er, at jeg uden tvivl er blevet en bedre mor.

Jeg er landet i mig selv og min familie på en måde, der giver rigtig meget mening. En måde, som jeg måske altid har vidst kunne lade sig gøre … men jeg har ikke kendt vejen.

Jeg tilmeldte mig for at gøre mit liv, mit forhold og min familie til den fedeste platform i hele verden.

Rose og Magnus formår at sige og gøre tingene på en måde, så man bare kan være med, og så man kan finde sig selv i det.”

FMU Hold 1

fmu-logo

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsen, så tøv ikke med at kontakte os på rose@rosemaimonide.com.

Bemærk, at dette bliver allersidste gang nogensinde, at vi afholder FMU.

Hvis du overvejer Familie Master Uddannelsen, er du hjertelig velkommen til at booke en gratis afklarende telefonsamtale, så du kan mærke yderligere ind i, om vi er et godt match, og om uddannelsen er dit næste skridt.

Skriv blot til rose@rosemaimonide.com, så finder vi en tid, der passer dig. Samtalen er helt uforpligtende.

KLIK PÅ PILENE OG HØR, HVAD FLERE AF DE TIDLIGERE DELTAGERE FORTÆLLER:

 • Rose Maimonide

  Jeg tilmeldte mig FMU, fordi jeg stod et sted i mit parforhold, hvor vi havde brug for noget hjælp.
  Vi havde tænkt, at vi måske skulle prøve en parterapeut.

  Jeg ringede til Rose, som sagde: “Hvis I tager det her kursus, kan det være, at I slet ikke har brug for en parterapeut.”

  Så snakkede jeg lidt med min mand om det.
  Han var bare: “Ja, okay, fint, lad os gøre det!”

  I forhold til mit parforhold har det i hvert fald givet færre konflikter.

  Det har givet mig energi til at komme videre med udvikling af mig selv.
  Jeg er blevet meget bedre til at tage vare på mig selv, så jeg har mere overskud til mine børn.

 • Rose Maimonide

  "Hvis du overvejer at komme på FMU, så gør det!

  Jeg har tydeligt kunne mærke indeni, at der er sket en forandring.

  Rose og Magnus fanger med deres humoristiske væremåde og pingpong.

  Det er ikke kun undervisning og alvor, der er også grin og sjov!"

 • Rose Maimonide

  Jeg har lært at være mere tålmodig med mig selv.

  Jeg tilmeldte mig for at få mere glæde og tilfredshed ind i hverdagen.
  At lære at se den glæde, der er i det daglige liv, og ikke gå at tænke: “Jeg arbejder hele ugen for at komme hen til en weekend eller en ferie, og dér kan vi så være lykkelige”.
  Men at få hele livet med.

  Når vi mødes, får jeg rigtig meget ud af at høre, hvad de andre deltagere har gået og arbejdet med.

 • Rose Maimonide

  Via FMU har jeg fået stillet en masse dybe spørgsmål til mit liv.
  Det har gjort, at jeg er gået ind i en meget dyb refleksion over, hvad jeg egentlig ønsker og drømmer om.
  Det sætter utrolig mange forskellige processer i gang både det på ydre og det indre plan.

  Det er jeg utrolig taknemmelig for og stadig dybt forbundet ind i.

  Rose og Magnus er utrolig legende og nærværende undervisere.
  De er samtidig meget dedikerede til at udfordre én og blive ved med at spørge, indtil man mærker ordentlig efter.

 • Rose Maimonide

  "FMU har startet en mental rejse for mig, hvor jeg har fået lyst til at gøre tingene på en anderledes måde end det, jeg er opdraget til.

  FMU har givet mig lysten til at ændre måden, jeg håndterer mine børn på – andet end bare at skælde ud – til at prøve at gøre tingene på en mere positiv og frisk måde ... også for min kone!"

 • Rose Maimonide

  "FMU har givet mig en lyst og tro på at hjælpe andre familier med deres udfordringer derhjemme.

  FMU giver et godt gåpåmod til at gå ud i verden.
  Om man vil hjælpe andre eller ej – det er ikke så vigtigt."

 • Rose Maimonide

  Jeg tager simpelthen så mange ting med mig fra FMU, både professionelt og i forhold til mit eget familieliv.

  Nu ejer jeg virkelig min egen værdi og min egen rolle.
  Både som mor, kæreste og kvinde.

  Rose og Magnus er virkelig professionelle.
  Alt, hvad de har leveret på FMU, har virket totalt gennemarbejdet og velforberedt.

 • Rose Maimonide

  " FMU har betydet rigtig meget i min hverdag.

  Jeg har brugt redskaberne helt konkret sammen med børnene og inspireret andre – særligt min mand!

  FMU har givet mig tryghed og ro i at hvile mere i mig selv.

  Jeg er enormt glad og lykkelig over, at jeg valgte FMU og hvad forløbet har givet mig personligt og udviklingsmæssigt."

 • Rose Maimonide

  Før FMU sad jeg fast i det svære på hjemmefronten.
  Hvis jeg f.eks. var uvenner med min kæreste, blev vi ved med at koge rundt i det samme.

  Men nu kan jeg skabe et lillebitte løft, som gør, at vi alle sammen bliver lidt mere glade, lidt mere positive, og så kan vi gå videre derfra.

  Så går jeg måske lige ned og stikker tæerne i søen eller drikker en kop kaffe – alene.
  Og så kommer jeg tilbage med meget mere.

  Det virker også meget mere troværdigt at lære noget om familieliv, når man ser et par, som f.eks. kysser hinanden i løbet af undervisningen.

  Så bliver man sådan … Nå ja, det er jo det der, vi alle sammen gerne vil have, ik?

 • Rose Maimonide

  Jeg er single, og jeg fik meget ud af uddannelsen, fordi jeg kan bruge den fagligt.
  Men jeg lærte også utrolig meget om mig selv.

  Jeg arbejder med familier med særlige behov.
  Jeg tænkte, at det kunne være rigtig interessant at få en større viden om, hvordan man kan få en mere bæredygtig familie.

 • Rose Maimonide

  "For vores familie har FMU betydet en forskel omkring, hvordan vi agerer i forskellige hverdagsagtige situationer, lige fra putning til ulvetime.

  FMU har givet mig en masse konkrete ting derhjemme, men også at være på rejsen sammen med min mand og dejlige mennesker – og få sparring på en masse forskellige konkrete situationer og have været i et meget trygt og kærligt rum. "

 • Rose Maimonide

  "FMU har betydet, at jeg er blevet mere nærværende sammen med mine børn.

  Jeg har forstået at lade mig selv op, så jeg er en bedre mor, når jeg er sammen med dem.

  Min partner og jeg har haft flere dybere samtaler om, hvem vi hver især er, hvad vi godt kan li’, og hvad vi gerne vil have mere af i vores liv.

  Magnus og Rose formår på meget kort tid at skabe et rum, hvor du føler dig velkommen og rummet.

  De deler utrolig meget ud af sig selv, og de er meget autentiske.

  Man bliver super inspireret af at være sammen med dem."

FMU collage Hold 8 Nr 3

Det med småt

Din tilmelding er gyldig, når du har betalt første rate – det sker automatisk ved din tilmelding.

De resterende rater forfalder på de nævnte datoer og trækkes automatisk på dit betalingskort.

Når holdet er fyldt, er det ikke muligt at tilmelde sig længere.

Du tilmelder dig hele uddannelsen og er forpligtet til at betale alle rater. Det er ikke muligt kun at tilmelde sig uddannelsen delvist, og betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

Som selvstændig kan du sandsynligvis trække udgifterne til forløbet fra i skat. Du modtager en faktura for hver ratebetaling.
Uddannelsen er momsfri. 

Som lønmodtager kan du muligvis få uddannelsen betalt, f.eks. skattefrit via en bruttolønsordning. Kontakt din arbejdsgiver herom.

Klik her for at downloade en folder (PDF) om FMU.

FMU er godkendt af Danske Terapeuter til 49 RAB-efteruddannelsespoint. Kontakt os, hvis du er medlem af en anden behandlerforening. Så kan vi hurtigt søge dem om at RAB-godkende FMU.

Rose Maimonide
Christian - FMU Hold 5

“Jeg vil anbefale FMU til den moderne familie, som har travlt og har knas i maskineriet, men har mod på og lyst til at klare det godt og “lykkes med projektet”.
Familier, der vil finde tilbage til kærlighed og glæde – og give det videre til børnene.
Kernefamilier med travlhed vil få nogle rigtig gode værktøjer.

Jeg har droppet at skynde på børnene.
Nu når jeg at bremse mig i at videreføre mine uhensigtsmæssige mønstre til mine egne børn. ”

FMU Hold 5

Rose Maimonide
Line - FMU Hold 2

“Rose og Magnus er meget professionelle som undervisere. De står meget stærkt i sig selv og supplerer hinanden rigtig godt.

De er sindsygt søde og omsorgsfulde og gode til at skabe et rum, hvor der er plads til lige præcis dér, hvor man er sin egen proces.”

FMU Hold 2

Rose Maimonide
Christina - FMU Hold 6

“"Til dem, der overvejer at komme med på FMU, vil jeg sige:
Gør det! Det fortryder I ikke.

Det er bare livsændrende og megafedt. Det er sammenhold, kærlighed og lethed.
Det giver et helt andet liv – og fællesskab.  

FMU har givet mig mere overskud til at håndtere konflikter med mine børn, til at være en bedre mor og stå stærkere i mine værdier i mit moderskab.
Min hverdag med børnene er blevet nemmere, rarere og mere konfliktfri.

Hvis der er konflikter omkring børnene, så opnår min mand og jeg hurtigere enighed og samhørighed … i stedet for det bare er hårdknude og sure pligter.

Der har indfundet sig en lethed på en fed måde." ”

FMU Hold 6

Hold 1

Hold 1 certificeret

Hold 2

Hold 2 certificeret

Hold 3

Hold 3 certificeret

Hold 4

Hold 4 certificeret

Hold 5

FMU Hold 5 certificeret FINAL

Hold 6

1280 x 911 FMU tutti
Rose Maimonide
Jannie - FMU Hold 1

“På FMU har jeg givet slip på nogle dårlige mønstre og vaner, som jeg havde med mig fra min fortid.

Det kunne nogle gange godt crashe lidt for mig og min partner. Jeg tænkte: “Gad vide, om man kan gøre noget ved det?”
Dér er man nogle gange nødt til selv at gå forrest. I mit tilfælde fulgte "baglandet" helt klart med.

Hvis du er det mindste i tvivl, om FMU er det rigtige for dig, så synes jeg helt klart, at du skal tage en snak med Rose og Magnus. For så vil du blive mødt med den helt rigtige forståelse.”

FMU Hold 1

Rose Maimonide
Eno - FMU Hold 1

“Det, jeg har fået ud af FMU, er at mærke efter i mig selv. Mærke efter, hvad der nærer mig, hvad jeg har lyst til, hvad der gør mig glad, og hvad jeg synes er rigtig sjovt. Og så gøre det.
Altså dybest set bare at være mig selv så godt, som jeg kan, og stole på, at det også er nok for mine omgivelser.

Jeg så Rose og Magnus som rollemodeller i at leve i familien på en måde, hvor alle kan gøre dét, som de dybest set ønsker at gøre. Det længtes jeg efter i min familie”

FMU Hold 1

Rose Maimonide
Marie - FMU Hold 2

“Jeg havde høje forventninger til FMU. Alle mine ønsker og drømme er blevet opfyldt – og mere til.

Jeg bor i Århus og har skullet pendle til Sjælland. Men det har været det hele værd. Hver gang.

Det har været en kæmpe oplevelse at deltage på FMU.
Det har været den bedste beslutning i mit liv!”

FMU Hold 2

I tvivl? Så skriv til os på rose@rosemaimonide.com og få en gratis afklarende samtale over telefonen.

Du er så velkommen på det allersidste FMU-hold.

Vi glæder os at løfte dig og dit familieliv til et

nyt nærende niveau!

Kærligst
Rose & Magnus